Belgelendirme nedir ?

Kuruluşlarda kurulan yönetim sistemlerinin, akredite kalite sistem belgelendirmesi yapan kuruluşlar tarafından standart gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunun denetlenmesi ve bunun bir belge ile dökümante edilmesidir.

Belgelendirme; Belgelendirme, bir kurum veya kuruluşun; belirli standartlara ve şartlara uyduğunun bariz göstergesidir. Dolayısıyla güven ve kalite bağlamında büyük bir etkiye sahiptir.

Sistem Belgelendirme • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Sistemi

Gıda Belgelendirme •ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Belgesi •ISO 22000-2018 Gıda Güvenliği Belgesi •Akredite Helal Belgesi

•Başvuru formu •Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi •İmza sirküleri fotokopisi •Vergi levhası fotokopisi •Oda kayıt belgesi fotokopisi •SGK Bildirgesi

Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların; ortak teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş uluslararası kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke uygunluk değerlendirmesi sahasını düzenleyen akreditasyon birimlerini oluşturmaktadır. Ülkemizde de uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini akredite etmek için 4 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4457 sayılı kanunla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki laboratuvar, belgelendirme ve muayene kuruluşlarını akredite etmek üzere kurulmuş olan Türk Akreditasyon Kurumu'nun merkezi Ankara'dadır. TÜRKAK'ın; özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmalarını sürdürecek, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir statüsü vardır.

Belgelendirme kuruluşları; yönetim sistemlerinin kuruluşlarda ilgili yönetim sistemi standardının gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir belge ile dokümante eden organizasyonlardır.

Yönetim sistemi belgeleri yaygın uygulamada 3 yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bu süre içinde, her yıl ya da tercihe göre altı aylık periyotlarla gözetim denetimleri yapılır. Belgelendirme kuruluşunun tercihine göre gözetim denetimi sonuçlarına göre her yıl yeniden belge düzenlenebilir. 3 yıllık sürenin sonunda belge yenileme denetimi ile belgenin süresi 3 yıl daha uzatılabilmektedir. Fakat kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

İletişime Geçin