Latest News

Marka Tescili Koruma Süresi Nedir?

Marka tescil başvuru tarihi itibariyle koruma altındadır. Marka tescil başvuru yapıldıktan sonra takriben 3-30 gün içinde yayın veya red kararı çıkmaktadır. Yayın  kararı verilen markalar  iki ay süresince markalar bültenin yayınlanarak üçün tarafların denetimine tabi tutulur. Bu iki aylık süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa marka tescil başvurunuz kesinleşir. Marka tescil başvurusunun kesinleşmesine müteakip Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından takriben 10-15 gün içinde başvuru sahibine marka tescil belge ücretinin ödenmesi veya varsa başkaca noksanları içerren yazısı gönderilmektedir. Marka tescil belge ücretinin ödenmesine müteakip bir hafta içinde marka tescil belge aslı vekil firmaya gönderilmektedir. Özet olarak itiraz olmaması halinde 4-5 ay, itiraz olması halinde bu süre 12-18 aya kadar uzayabilir.

Marka Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
  • Yenileme talebinde bulunma yetkisi marka sahibine aittir. Birden fazla kişiye ait markanın yenileme talebi ise hak sahipleri tarafından atanan temsilci aracılığıyla yapılır. Hak sahipleri tarafından herhangi bir ortak temsilci atanmadığında, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak temsilci olduğu kabul edilir.
  • Marka yenileme başvurusu için gerekli evraklar; talep dilekçesi, marka yenileme ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu ve vekaletnamedir.
  • Marka yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir. Aynı süre zarfında yenileme ücretinin de ödenmiş olması ve ödendiğine ilişkin bilginin ilgili formlar vasıtasıyla TürkPatent’e bildirilmesi gerekir.
  • Belirtilen süre içerisinde yenileme talebinin yapılmaması durumunda, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.
  • Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde marka hakkı kendiliğinden sona erer. Yenileme işlemini gerçekleştikten sonra marka sahibine Marka Yenileme Belgesi gelecektir ve marka 10 yıl boyunca korunmaya devam edecektir.