Patent & Faydalı Model Nedir ?

Patent ve faydalı model,sanayi alanındaki bir buluşun sahibine TÜRKPATENT tarafından verilen,ekonomik değeri olan belgedir. Bu belgeler,buluş yapan kişiye,buluşunu topluma açıklması karşılığında buluşu üzerinde belirli bir süre için kişiye özel hak tanınarak buluşun korunmasını sağlar.

Patent

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken kriterler aşağıdaki gibidir; Yenilik şartı ile buluşun daha önceden açıklanmış olan bilgiden nicelik bakımından farklı olması gerekmektedir. Yani patent başvurusu ile topluma sunulan ve karşılığında tekel hakkı talep edilen bilginin daha önceden toplumca erişilebilir olmaması şarttır. Buluş basamağı şartı; yeni olan ama tekniğin bilinen durumundan aslında çok da farklı olmayan buluşların patent ile korunmasını engellemek için vardır. Yani, bir buluşun toplumun sahip olduğu bilgilerin toplamının üzerine yararlı bir şey eklemesi gerekmektedir. Sanayiye Uygulanabilirlik; buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelik taşıyorsa, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.

*Faydalı Model başvurularında tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.Ancak,patent belgesi için bu şart aranmaktadır. *Faydalı Model belgelerinin koruma süresi 10 yıl, patent belgelerinin ise incelemeli 20 yıl, incelemesiz 7 yıldır. *Patent başvurularında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun yeni olup olmadığı araştırılırken Faydalı Model de bu süreç yoktur. *Faydalı Modelin tescil prosedürü yaklaşık 1-1.5 yıl içinde tamamlanmaktadır. Patent belgesinin ise yaklaşık 3 yıldır. *Patentlere ek patent belgesi verilirken , Faydalı Modellere ek faydalı model belgesi verilmez. *Patent başvuruları ile Faydalı Model başvuruları söz konusu olduğunda aralarında hukuksal koruma açısından bir fark yoktur.

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşların buluş sahibi adına patent enstitüsünce tescil edilerek belirli bir süre(7 yada 20 yıl) tekel hakkı sağlanması işlemine “Patent Tescili” denir.

Başka ülkede tescil edilmiş patent oradaki tescili ile Türkiye’de ileri sürülemez. Bir tescilin Türkiye’de hüküm sürebilmesi için Türk Patent Enstitüsünce tescil edilmesi gerekir. Bu işlemde istenildiği zaman değil başvurudan itibaren oniki ay içinde yapılabilir. Eğer patent başvurusu PCT (Patent Cooperation Treaty-Patent İşbirliği Anlaşması) başvurusu ise bu süre üç yıl olacaktır.

Şekli şartlar açısından incelenir, Şekli şartlara uygunluk bildirilir,12. ayda yıllık ücret ödenir,en geç 15. ayda araştırma talep edilir,başvuru 18. ayda yayınlanır,araştırma raporu düzenlenir ve yayınlanır,incelemeli/İncelemesiz sistem tercih edilir,inceleme talep edilir ve TPE tarafından İnceleme Raporu düzenlenir ve Patent verilir.

İletişime Geçin