Hizmetlerimiz

Now we have club of essay freelance writers in Britain who provide condition And on time essay assist you & essay formulating provider British isles at affordable prices, Get low priced on all purchases write my paper

Top rated craft my essay program that helps ensure prompt distribution. Choose live on the internet school cardstock assist you for college students. Properly explored & quality custom published assignments. Necessary place of work for freelance writers writing paper service

Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarım üzerinde düşünülüp fikir üretilen her şey olabilir. Endüstriyel tasarım bir ürün üzerindeki tüm görseller anlamına gelmektedir. Piyasadaki benzer ürünlerden ayırt edilebilecek nitelikteki farklılıklar endüstriyel tasarım tescili kapsamında korunabilir. Endüstriyel tasarım konusunun son kullanıcılar tarafından diğer ürünlerle karıştırılmayacak kadar farklı olması gerekmektedir.

read more
Faydalı Model Tescili

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı model belgesi ile patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir.Buluşa patent ya da faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır. Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler.

read more
Patent Tescili

Patent; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgesidir. Teknolojik yenilikler, bilginin yaygınlaştırılması ve buluşçuların korunması için patent tescili gereklidir.

read more
Marka Tescili

Marka; belli bir ürün veya hizmetin değerini gösteren bir isim, sembol, dizayn veya işarettir. Hem üretim, hem de hizmet sektöründeki firmalar ürün veya hizmetlerini ayırt edici bir araç olarak kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları marka tescili ile koruma altına almalıdırlar.

read more

Marka ve patent tescilinizi hemen yapmak için bizimle iletişime geçin.